De Délégation générale du Québec à Bruxelles [de algemene afvaardiging van Québec in Brussel] is van start gegaan in 1972 en heeft als taak de uitstraling van Québec te vergroten en de belangen van Québec te verdedigen in België, Luxemburg, Nederland en met de Europese instellingen.

Bestreken gebieden

België, Luxemburg, Nederland.

Diensten

Wij leveren de volgende diensten :

Dienst bilaterale en publieke zaken

Afdeling bilaterale zaken

 • De relaties ontwikkelen, coördineren en onderhouden met de verschillende overheden en politieke en administratieve instanties van het grondgebied van de Benelux.
 • Missies van belangrijke politieke persoonlijkheden uit Québec aan de Benelux voorbereiden helpen bij het organiseren van bezoeken van belangrijke politieke persoonlijkheden uit de Benelux aan Québec.
 • Medewerking verlenen aan de organisatie van missies die georganiseerd worden door instellingen uit Québec in het licht van de promotie van de belangen van Québec.
 • Ontwikkelen van de samenwerking tussen instellingen uit Québec en de Benelux, met name op gebied van hoger onderwijs en vorming, onderzoek, wetenschap en technologie.
 • De samenwerkingsakkoorden opvolgen die gesloten zijn tussen Québec en de gewesten en gemeenschappen van België, Luxemburg en Nederland en alle andere akkoorden die gesloten zijn met een van de drie landen van de Benelux.
 • De sociaal-politiek observeren van de Beneluxlanden om de overheid in Québec op de hoogte te brengen van de sociale en politieke evolutie in deze landen.

Afdeling publieke zaken

 • De samenleving van Québec zo juist en volledig mogelijk voorstellen in de Benelux en bij de Europese instellingen;
 • Efficiënte communicatiemiddelen ontwikkelen: informatieberichten, persoverzichten; informatie verspreiden bij publieke evenementen; hulp verlenen aan vorsers; toegang verlenen aan een brede waaier aan informatiebronnen over Québec;
 • In het institutionele en universitaire milieu en in verenigingen en intellectuele kringen zoeken naar plaatsen en evenementen die kunnen helpen bij het promoten van Québec en het nodige doen om dit te bereiken; samenwerken met studiecentra voor Québec of Canada;
 • Contacten onderhouden met vertegenwoordigers van de media en persagentschappen; assistentie verlenen aan journalisten;
 • De aanwezigheid van belangrijke persoonlijkheden uit Québec in de media en hun deelname aan openbare fora aanmoedigen; waken over de organisatie van de communicatie en openbare aangelegenheden tijdens het bezoek van belangrijke persoonlijkheden uit Québec.

Dienst Europese en Multilaterale zaken

 • Volgt van nabij de werkzaamheden van de Europese instellingen die verband houden met de deskundigheid en de belangen van Québec.
 • De relaties ontwikkelen, onderhouden en coördineren met de verschillende instellingen van de Europese Unie en andere Europese instellingen, waaronder de Raad van Europa en bepaalde regionale instellingen zoals de Vergadering van de Regio's van Europa en de Conferentie van de Europese regio's met wetgevende bevoegdheid(REGLEG).
 • Organiseren van missies van belangrijke politieke persoonlijkheden en vertegenwoordigers van instellingen uit Québec bij de Europese instellingen en delegaties ontvangen en begeleiden; indien nodig, hulp bieden bij het organiseren van bezoeken van vertegenwoordigers van de Europese instellingen aan Québec.
 • De evolutie van de Europese instellingen en de multiregionale Europese verenigingen observeren en analyseren.

Dienst Cultuur

 • De marktontwikkeling van de cultuur uit Quebec te promoten en te aanmoedigen in de Benelux.
 • De professionele milieus sensibiliseren voor de creativiteit in Québec en het organiseren van culturele manifestatie aanmoedigen.
 • Steun verlenen aan groepen en artiesten uit Québec door verschillende promotieactiviteiten te plannen en door hun prospectiewerk te steunen bij de talrijke gespecialiseerde netwerken, voor alle sectoren.

Dienst voor economische zaken

 • De uitwisseling tussen ondernemingen uit Québec en de Benelux bevorderen om het aantal zakelijke, industriële of technologische partnerschappen te vergroten.
 • Dienstverlening op gebied van informatie en begeleiding van ondernemingen uit Québec die zaken willen doen in de Benelux; locale vragen beantwoorden over de technologie en de producten van Québec en de mogelijkheid van partnerschappen met ondernemingen uit Québec.
 • In samenwerking met de belangrijkste instellingen voor de promotie van investeringen in Québec, de verbinding verzekeren met de hoofdzetels van de bedrijven uit de Benelux die zich in Québec gevestigd hebben.
 • De economische strategie van Québec bekend maken, er de promotie en uitvoering van verzekeren.
 • De evolutie van de economische politiek van de Europese Unie observeren en de impact voor Québec bepalen.
 • De evolutie van het handelsbeleid en handelspraktijk van de Benelux observeren en de wijzigingen meedelen aan de regeringen, organisaties en bedrijven van Québec.