Afgelopen mei sloot Québec zich aan bij de Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) en werd daarmee het eerste Noord-Amerikaanse lid van de organisatie.

Québec bij CRPM in Saint-Malo
Afgelopen mei sloot Quebec zich aan bij de Conference des Régions Périphériques Maritimes (CPRM) en werd daarmee de eerste regering in Noord-Amerika die zich daarbij aansloot.

Van 15 tot 17 november 2023 reisde een delegatie uit Québec naar Saint-Malo voor de algemene vergadering van de CRPM. Tijdens dit congres werd de deelname van Québec opgemerkt en gewaardeerd en vonden er verscheidenen vruchtbare discussies plaats.

Onze aanwezigheid benadrukte de prioriteiten en troeven van Québec op maritiem gebied, met name haar inzet voor de strijd tegen de klimaatverandering, de energietransitie en onderzoek en innovatie. Door actief deel te nemen aan deze discussies heeft Québec zichzelf stevig gepositioneerd als een geprefereerde economische partner van verschillende Europese regio’s. Met deze regio's deelt Québec gemeenschappelijke waarden zoals duurzaamheid en milieubescherming. De actieve deelname van Quebec aan de CPMR heeft tot doel de economische banden met verschillende Europese partners te versterken en te ontwikkelen.

De strategische deelname bevordert ook het delen van goede praktijken op cruciale onderwerpen, zoals de duurzame ontwikkeling van het Noordpoolgebied, de productie van hernieuwbare elektriciteit en het koolstofvrij maken van het zeevervoer. Deze wederzijdse uitwisselingen dragen bij aan het consolideren van de gemeenschappelijke doelstellingen van ecologische transitie en milieubescherming, waardoor een vruchtbaar partnerschap tot stand komt tussen Québec en verschillende betrokken Europese regio's.

Concluderend kan worden gesteld dat de actieve deelname van Québec aan de CPMR veel meer inhoudt dan alleen institutioneel lidmaatschap. Het is een concrete stap in de richting van een vruchtbare economische samenwerking met Europa, gebaseerd op gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelstellingen, waardoor Québec centraal komt te staan ​​in een veelbelovende partnerschapsdynamiek voor de toekomst.

Laatste update: 21 februari 2024