Geneviève Brisson trad op 17 januari 2022 aan als Algemeen Afgevaardigde van Québec in Brussel. Ze was daarvoor Senior Director of Global Government Affairs bij Enerkem, een bedrijf met state-of-the-art technologie om geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën te produceren uit niet-recycleerbaar afval.

In de loop van haar carrière heeft Geneviève Brisson verschillende strategische posities bekleed in overheids- en institutioneel verband, evenals in de sectoren van energie, milieu en autochtone zaken.

Ze heeft gewerkt voor grote bedrijven uit Quebec in de energiesector, zoals Hydro-Québec, een producent van hydro-elektriciteit van wereldklasse, en Énergir, Quebec's toonaangevende distributeur van aardgas.

Geneviève Brisson heeft ook een ruime ervaring in overheidsbedrijven en in politiek. Ze was onder meer politiek adviseur voor inheemse en noordelijke zaken in het Lagerhuis van Canada, evenals in de Assemblée nationale van Quebec.

Haar gevarieerde professionele ervaring, toewijding en erkend leiderschap hebben haar in het centrum van vele netwerken geplaatst en hebben haar de benoeming van co-voorzitster van de Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) en een directeur van verschillende bedrijven en organisaties zoals Écotech Québec – The Clean Technology Cluster, SWITCH – de Alliance for a Green Economy, de Association québécoise de production de l'énergie renouvelable (AQPER) en Connexion internationale de Montréal opgeleverd.

Geneviève Brisson is gediplomeerd in politieke wetenschappen van de Université du Québec in Montréal en studeerde Nordic studies aan de Universiteit van Stockholm.