5 december 2022, 13:44

Mise à jour : 5 December 2022, 12 h 39

Uitgebracht door: Délégation générale du Québec à Bruxelles (Alleen in het Frans)

Het jaar 2022 loopt stilaan op zijn einde en dat betekent ook dat we de feestelijkheden ter ere van de 50ste verjaardag van de aanwezigheid van Quebec in Brussel afronden. Wat een fantastisch jaar! Het eerste jaar ook van mijn mandaat als algemeen afgevaardigde in Brussel! Wat was het een genoegen om onze partners te ontmoeten tijdens de afgelopen twaalf zeer drukke maanden.

Geneviève Brisson
Geneviève Brisson, Algemeen Afgevaardigde van Quebec in Brussel

Ons team heeft gezorgd voor steeds meer evenementen en mogelijkheden voor commerciële, culturele, zakelijke en vriendschappelijke uitwisselingen tussen Quebec, België, Nederland en Luxemburg, én met de Europese instellingen!

Dit jaar werden ook algemene verkiezingen gehouden in Quebec. Op 3 oktober werd de regering van vertrekkend premier François Legault herbenoemd met een nog sterker mandaat. De nieuwe ministerraad bestaat uit 16 mannen en 14 vrouwen, waaronder een eerste inheemse vrouw. Dit is een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Quebec!

Ik wil ook wijzen op de toetreding tot de regering van onze nieuwe minister van Internationale Betrekkingen en Francophonie, Martine Biron, ook de verantwoordelijke minister voor de Condition féminine. Ze kan rekenen op mijn volledige steun en die van de teams van de algemene afvaardiging van Quebec om de acties van Quebec in onze gebieden te blijven promoten en onze bedrijven te ondersteunen bij hun internationale ontwikkeling. Quebec heeft sinds kort een strategie voor Europa omarmd die erop gericht is onze acties op het gebied van onderzoek en innovatie, mobiliteit en handel prioriteit te geven. De komende maanden zullen we deze ontwikkelingsstrategie voortzetten en onze coördinerende rol in deze versterken.

Begin november was ik in Quebec ter ondersteuning van het bezoek van de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, aan Montreal. Luxemburg was immers eregast op het Cinémania-festival. De premier werd vergezeld door een grote delegatie uit de filmindustrie, een gelegenheid om de vele samenwerkingen tussen Luxemburg en Quebec onder de aandacht te brengen en er nieuwe aan te boren.

Ik kijk uit naar de feestdagen, die voor Quebec in Brussel de vorm zullen aannemen van een speciale uitnodiging voor het evenement Winterpret! Voor het eerst komen een vijftiental inheemse vertegenwoordigers een weekend lang om een overzicht te geven van de rijkdom van hun cultuur, hun manier van leven en hun traditionele knowhow. Het is een voorproefje van de ere-aanwezigheid van de autochtone volkeren in Quebec op de editie van 2023 van dit onmisbare eindejaarsevenement in Brussel!

Vooraleer we de overstap naar 2023 maken, wens ik u een mooi eindejaar, een aangenaam weerzien met uw dierbaren en vol vreugde zien we elkaar weer in 2023!

Laatste update: 10 februari 2023