1. Home (Alleen in het Frans)  
  2. Modernisering van het Handvest van de Franse taal

Modernisering van het Handvest van de Franse taal

Avis général

Click the link above for an English version of this web page, which explains the information needed to determine whether public services can be provided in a language other than French. 

De Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français(wet met betrekking tot het Frans, de officiële en gemeenschappelijke taal van Québec), aangenomen op 1 juni 2022, wijzigde het Charte de la langue française (Handvest van de Franse taal) en bevestigde dat Frans de enige officiële en gemeenschappelijke taal in Québec is. De status van de wet werd in alle sferen van de samenleving versterkt.

Deze revisie van het Handvest maakt de Franse taal tot staatsaangelegenheid en het Taalbeleid van de Staat (PDF 2.67 Mo) (uitsluitend in het Frans) vloeit hieruit voort.

Frans is de gemeenschappelijke taal

Frans is niet alleen de enige officiële taal van Québec, maar het is ook de gemeenschappelijke taal van de natie Québec. Het dient als een gemeenschappelijke noemer in de openbare ruimte en dient als communicatiemiddel tussen Quebecers die niet dezelfde moedertaal hebben. Frans is ook de taal waarmee immigranten integreren in de Quebecse samenleving.

De voorbeeldfunctie van de overheid

Avis général

Leidende rol van de overheid

De overheid is er trots op om de Quebecers in het Frans te bedienen en zo een leidende rol te spelen in het beschermen van de Franse taal in Québec.

Het Handvest van de Franse taal legt een voorbeeldfunctie vast voor de overheid met betrekking tot het gebruik, de promotie, de invloed en de bescherming van de Franse taal. Onder het algemene principe van die voorbeeldfunctie moeten alle mededelingen van de overheid uitsluitend in het Frans worden gedaan. Dit geldt in het bijzonder voor de taal van de diensten die aan het publiek worden geleverd.

In bepaalde situaties staat het Handvest organisaties toe om een andere taal dan het Frans te gebruiken.

Uitzonderingen

Avis général

Diensten ontvangen in een andere taal

Vanaf 1 juni 2023 is de overheid verplicht om openbare diensten in het Frans aan te bieden, tenzij er een uitzondering is die het mogelijk maakt om de dienst te verlenen in een andere taal.

Natuurlijke personen

Als een van de uitzonderingen in het Handvest van de Franse taal op u van toepassing is, wordt u gevraagd om aan te geven of u openbare diensten in een andere taal dan het Frans wenst te ontvangen. Ondersteunde documentatie is momenteel niet vereist als u op erewoord verklaart dat u in aanmerking komt voor diensten in een andere taal dan het Frans.

Personen die vóór 13 mei 2021 uitsluitend in het Engels communiceerden met de nationale overheid

De overheid mag diensten in het Engels blijven verlenen aan personen met wie zij vóór 13 mei 2021 uitsluitend in het Engels heeft gecommuniceerd met betrekking tot een aangelegenheid die die persoon betreft.

Personen die in aanmerking komen voor onderwijs in het Engels

Overheidsorganen mogen in het Engels communiceren met personen die in aanmerking komen voor Engels onderwijs en aan wie het Ministère de l’Éducation du Québec een Certificaat voor geschiktheid voor Engels onderwijs heeft afgegeven.

Deze uitzondering geldt echter niet voor kinderen van buitenlanders die tijdelijk in Québec verblijven (buitenlandse studenten en tijdelijke buitenlandse werknemers) en die toestemming hebben gekregen om Engels onderwijs te volgen (document met de titel Eligibility for instruction in English – Temporary authorization - Geschiktheid voor Engels onderwijs - tijdelijke toelating).

Inheemse bevolkingsgroepen

De overheidsorganen mogen een andere taal dan het Frans gebruiken om te communiceren met inheemse bevolkingsgroepen (First Nations en Inuit).

Immigranten

Overheidsorganen mogen een andere taal dan het Frans gebruiken om diensten te verlenen teneinde immigranten te verwelkomen in de Quebecse samenleving. Deze uitzondering geldt gedurende de eerste zes maanden na hun aankomst in Québec.

Diensten die worden verleend buiten Québec

De overheidsorganen mogen diensten verlenen aan personen in een andere taal dan het Frans als deze diensten buiten Québec worden verleend.

Rechtspersonen en bedrijven

Er zijn uitzonderingen voor bepaalde rechtspersonen en bedrijven waarmee de overheid mag communiceren in een andere taal naast het Frans.

Rechtspersonen en bedrijven die zijn gevestigd buiten Québec

De overheidsorganen kunnen schriftelijk communiceren in een andere taal naast het Frans wanneer ze zich richten tot een rechtspersoon of een bedrijf dat geen hoofdkantoor of vestiging heeft in Québec.

Rechtspersonen en bedrijven die gevestigd zijn in Québec met een hoofdkantoor of vestiging buiten Québec

De overheidsorganen mogen naast het Frans een andere taal gebruiken om te communiceren met een rechtspersoon die of een bedrijf dat gevestigd is in Québec wanneer de communicatie uitsluitend gericht is aan het hoofdkantoor of de vestiging van die rechtspersoon of dat bedrijf en dat hoofdkantoor of die vestiging die zich buiten Québec bevindt.

Rechtspersonen die worden vrijgesteld van de toepassing van het Handvest onder sectie 95 – de James Bay en Noord-Québec-overeenkomst en de Noordoost-Québec-overeenkomst

De overheidsorganen mogen naast het Frans een andere taal gebruiken om te communiceren met rechtspersonen die zijn vrijgesteld van de toepassing van het Handvest onder sectie 95, wat verwijst naar de James Bay en Noord-Québec-overeenkomst en de Noordoost-Québec-overeenkomst.

De overheidsorganen mogen naast het Frans een andere taal gebruiken als de communicatie gericht is aan de vestiging van een rechtspersoon of een bedrijf dat exclusief is gevormd en wordt bestuurd met het doel om diensten te verlenen op een reservaat, nederzetting of op land waarnaar wordt verwezen in sectie 97 van het Handvest of aan een persoon waarnaar wordt verwezen in deze sectie.

Eenmanszaken

De overheidsorganen mogen naast het Frans een andere taal gebruiken wanneer ze zich richten tot een eenmanszaak die wordt geleid door een natuurlijke persoon waarmee het civiele bestuur in een andere taal kan communiceren (zie de uitzonderingen in Receiving services in another language - Diensten ontvangen in een andere taal).

De overheidsorganen mogen naast het Frans een andere taal gebruiken om te communiceren met een rechtspersoon die of een bedrijf dat gevestigd is in Québec wanneer dit nodig is om te voorkomen dat hun opdracht in het gedrang wordt gebracht en na het leveren van alle redelijke inspanningen om uitsluitend in het Frans te communiceren.

Overheidsorganen die onder het Handvest vallen

Raadpleeg Liste des organismes de l’Administration (PDF 626 Ko) (uitsluitend in het Frans) om te weten te komen of een orgaan verplicht is om diensten te verlenen aan het publiek in het Frans.

Iedereen kan Frans leren dankzij Francisation Québec

Francisation Québec is het enige toegangspunt van de overheid voor het leren van Frans voor volwassenen die in Québec wonen en die zich daar willen vestigen, en werknemers en bedrijven. 

Ga voor meer informatie over deze diensten naar:

Laatste update: 5 oktober 2023